Bộ xử lý tín hiệu Soundking SEQ-1502

Thiết bị lọc tín hiệu: 31 cần x 2 kênh
Tần số đáp tuyến: 10Hz-16Khz
Nút cắt Bass: 12Hz-285Hz ±6dB/±15dB (-12 dB/oct)
Cổng kết nối : Jack 6 ly, Jack canon

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bộ xử lý tín hiệu Soundking SEQ-3102

Model : SEQ-3102
Thiết bị lọc tín hiệu : 31 cần x 2 kênh
Tần số đáp : 20Hz-20Khz
Nút cắt Bass : 12Hz-285Hz ±6dB/±15dB (-12 dB/oct)
Cổng kết nối : Jack 6 ly, Jack canon

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bộ xử lý tín hiệu Soundking SEQ-3103

Model : SEQ-3103
Thiết bị lọc tín hiệu : 31 cần x 2 kênh
Tần số đáp : 20Hz-20Khz
Nút cắt Bass : 12Hz-285Hz ±6dB/±15dB (-12 dB/oct)
Cổng kết nối : Jack 6 ly, Jack canon

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bộ xử lý tín hiệu Soundking SCX236

Mức tối đa: +20dB Độ nhạy: 94dB Gain: -6~+6dB Dải tần số: 20Hz~40KHz

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bộ xử lý tín hiệu Soundking SPS 10

Công suất ra: 15A
Chia nguộn: 10
Delay: 1s

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bàn trộn Soundking MIX04A

– MIC in: 4 đường Micro
– Băng tần EQ: 2 băng tần EQ(Low,High) cho mỗi kênh
– Stereo Input: 2 đường Stereo input
– Kết nối USB: Có
– Kích thước Bàn Mixer (W x D x H): 220 x 210 x 68 mm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bàn trộn Soundking MG08

– MIC in: 4 đường Micro
– Băng tần EQ: 2 băng tần EQ(Low,High) cho mỗi kênh
– Stereo Input: 2 đường Stereo input
– Kết nối USB: Có
– Kích thước Bàn Mixer (W x D x H): 220 x 210 x 68 mm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bàn trộn Soundking KG08

– MIC in: 6 đường micro XLR
– EQ (master): 9 băng tần EQ (master)
– Băng tần EQ: 4 băng tần EQ(Low,LowMid,HighMid,High) cho mỗi kênh
– Stereo Input: 4 đường Stereo input
– SUB Output: 4 đường SUB output
– Effect: 100 chương trình tạo hiệu ứng

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bàn trộn Soundking MG12

– MIC in: 10 đường
– MicroEQ (master): 9 băng tần EQ
– Băng tần EQ: 4 băng tần EQ(Low,Low Mid,High Mid,High) cho mỗi kênh
– Stereo Input : 4 đường Stereo input
– SUB Output: 4 đường SUB output
– Effect : 100 chương trình tạo hiệu ứng

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bàn trộn Soundking MIX08C

– MIC in: 6 đường micro XLR
– EQ (master): 9 băng tần EQ (master)
– Băng tần EQ: 4 băng tần EQ(Low,LowMid,HighMid,High) cho mỗi kênh
– Stereo Input: 4 đường Stereo input
– SUB Output: 4 đường SUB output
– Effect: 100 chương trình tạo hiệu ứng

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bàn trộn Soundking MIX16C

– MIC in: 14 đường Micro
– EQ (master): 9 băng tần EQ
– Băng tần EQ: 4 băng tần EQ(Low,Low Mid,High Mid,High) cho mỗi kênh
– Stereo Input : 4 đường Stereo input
– SUB Output: 4 đường SUB output
– Effect : 100 chương trình tạo hiệu ứng

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Bàn trộn Soundking MIX12C

MIC in: 10 đường MicroEQ (master): 9 băng tần EQ Băng tần EQ: 4 băng tần EQ(Low,Low Mid,High Mid,High) cho mỗi kênh Stereo

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng