Âm ly mixer Bosch PLE-1MA030-EU

BOSCH PLE-1MA030-EU

– Amply khuếch đại kèm trộn chuyên dụng cho hội nghị, hội thảo.

– 4 ngõ vào cho micro/line với nguồn phantom (nguồn ảo).

– 3 ngõ vào nhạc VOX (lựa chọn).

– Ngõ vào bàn gọi và số điện thoại với sự ưu tiên.

– Ngõ vào cho bàn gọi thông báo với tiếng chuông RJ45.

Xem ngay

Amply mixer Bosch PLE-1MA060-EU

BOSCH PLE-1MA060-EU

– Amply khuếch đại kèm trộn chuyên dụng cho hội nghị, hội thảo.

– 4 ngõ vào cho micro/line với nguồn phantom (nguồn ảo).

– 3 ngõ vào nhạc VOX (lựa chọn).

– Ngõ vào bàn gọi và số điện thoại với sự ưu tiên.

– Ngõ vào cho bàn gọi thông báo với tiếng chuông RJ45.

Xem ngay

Amply mixer Bosch PLE-1MA120-EU

BOSCH PLE-1MA120-EU

– Amply khuếch đại kèm trộn chuyên dụng cho hội nghị, hội thảo.

– 4 ngõ vào cho micro/line với nguồn phantom (nguồn ảo).

– 3 ngõ vào nhạc VOX (lựa chọn).

– Ngõ vào bàn gọi và số điện thoại với sự ưu tiên.

– Ngõ vào cho bàn gọi thông báo với tiếng chuông RJ45.

Xem ngay

Âm ly công suất Bosch PLE-1P120-EU

BOSCH PLE-1P120-EU

– Là amply công suất cao 120W điện áp không đổi và trở kháng 8Ω.

– Xây dựng với chất lượng cao, giá thành hợp lý.

– Bộ khuếch đại công suất 120W, hộp đựng nhỏ gọn.

– Ngõ ra 70V, 100V và 8Ω

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Âm ly công suất Bosch PLE-1P240-EU

BOSCH PLE-1P240-EU

– Là amply công suất cao 240W điện áp không đổi và trở kháng 8Ω.

– Xây dựng với chất lượng cao, giá thành hợp lý.

– Bộ khuếch đại công suất 240W, hộp đựng nhỏ gọn.

– Ngõ ra 70V, 100V và 8Ω.

Xem ngay

Amply mixer Bosch PLE-2MA120-EU

– Bộ khuếch đại kèm trộn, công suất cao 120W, dễ dàng sử dụng, giá thành hợp lý.

– Ngõ vào bàn gọi và số điện thoại với sự ưu tiên.

– Tính năng ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói.

– Ngõ ra gồm 2 vùng zone.

– 6 ngõ vào cho micro/line, 3 ngõ vào nhạc VOX (lựa chọn).

– 2 ngõ vào RJ45.

Xem ngay

Amply mixer Bosch PLE-2MA240-EU

BOSCH PLE-2MA240-EU

– Bộ khuếch đại kèm trộn, công suất cao 240W, dễ dàng sử dụng, giá thành hợp lý.

– Ngõ vào bàn gọi và số điện thoại với sự ưu tiên.

– Tính năng ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói.

– Ngõ ra gồm 2 vùng zone.

– 6 ngõ vào cho micro/line, 3 ngõ vào nhạc VOX (lựa chọn).

– 2 ngõ vào RJ45.

Xem ngay

Amply mixer Bosch PLE-1ME060-EU

BOSCH PLE-1ME060-EU

– Bộ khuếch đại kèm trộn, công suất cao 60W, dễ dàng sử dụng, giá thành hợp lý.

– Ngõ vào bàn gọi và số điện thoại với sự ưu tiên.

– Tính năng ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói.

– 4 ngõ vào cho micro/line, ngõ vào âm nhạc.

– Hỗ trợ 2 giai điệu chuông.

Xem ngay

Amply mixer Bosch PLE-1ME120-EU

– Bộ khuếch đại kèm trộn, công suất cao 120W, dễ dàng sử dụng, giá thành hợp lý.

– Ngõ vào bàn gọi và số điện thoại với sự ưu tiên.

– Tính năng ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói.

– 4 ngõ vào cho micro/line, ngõ vào âm nhạc.

– Hỗ trợ 2 giai điệu chuông.

Xem ngay

Amply mixer Bosch PLE-1ME240-EU

BOSCH PLE-1ME240-EU

– Bộ khuếch đại kèm trộn, công suất cao 240W, dễ dàng sử dụng, giá thành hợp lý.

– Ngõ vào bàn gọi và số điện thoại với sự ưu tiên.

– Tính năng ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói.

– 4 ngõ vào cho micro/line, ngõ vào âm nhạc.

– Hỗ trợ 2 giai điệu chuông.

Xem ngay