Amply công suất Soundking AE1500

Công suất ra 8Ω: 500Wx2 Công suất ra 4Ω: 750Wx2 Công suất ra Bridge 8Ω: 1500W Độ nhạy ngõ vào: 1.4V/32dB/26dB Đáp tuyến tần số: (20Hz~20KHz)±0.5dB

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Âm ly công suất Soundking AE900

– Công suất ra 8Ω: 300Wx2 – Công suất ra 4Ω: 450Wx2 – Công suất ra Bridge 8Ω: 900W – Độ nhạy ngõ vào: 1.4V/32dB/26dB – Đáp tuyến tần số: (20Hz~20KHz)±0.5dB

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Amply công suất Soundking AE2200

– Công suất ra 8Ω: 700Wx2
– Công suất ra 4Ω: 1100Wx2
– Công suất ra Bridge 8Ω: 2200W
– Độ nhạy ngõ vào: 1.4V/32dB/26dB
– Đáp tuyến tần số: (20Hz~20KHz)±0.5dB

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Amply công suất Soundking AE3000

– Công suất ra 8Ω: 1050Wx2 – Công suất ra 4Ω: 1500Wx2 – Công suất ra Bridge 8Ω: 3000W – Độ nhạy ngõ vào: 1.4V/32dB/26dB – Đáp tuyến tần số: (20Hz~20KHz)±0.5dB – Tỉ lệ S/N: 100dB

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Âm ly công suất Soundking AA-2200

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Âm ly công suất Soundking AA4003

– Model: A4003
– 8 Ohm (power): CH1:900W CH2/CH3:400W
– 4 Ohm (power): CH1:1450W CH2/CH3:580W
– Nguồn: 110~120@220~240AC 50/60Hz

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng