Mixer Mixing Console Yamaha TF5

Mixer Mixing Console Yamaha TF3

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

Mixer Mixing Console Yamaha TF1

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

- 18%

Mixer Yamaha AG06

4,505,000 VNĐ 5,505,000 VNĐ

Công suất Phantom:Kênh 1 Đầu vào – Đường:2 x XLR / TRS (Combo), 2 x 1/4 ” Đầu vào – Khác:1 x Stereo (Aux), 1 x 1/8 “(Tai nghe), 1 x 1/8” (Aux), 1 x 1/4 “(Footswitch) Đầu ra – Chính:2 x 1/4 ” Tai nghe:1 x 1/4 “, 1 x 1/8” (Tai nghe)

Xem ngay

4,505,000 VNĐ 5,505,000 VNĐ

Mixer Yamaha AG03

3,570,000 VNĐ

Mixer Yamaha AG03: 3 kên đa chức năng tích hợp USB interface

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

3,570,000 VNĐ

- 15%

Mixer Yamaha EMX7

17,170,000 VNĐ 20,170,000 VNĐ

Kênh:12ch Công suất:2 x 710W @ 4 ohms, 2 x 500W @ 8 ohms Đầu vào – Mic Preamps:4 x XLR, 4 x XLR-1/4 “combo Công suất Phantom:8 x XLR

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

17,170,000 VNĐ 20,170,000 VNĐ

- 13%

Mixer Yamaha EMX5

13,940,000 VNĐ 15,940,000 VNĐ

Kênh:12ch Công suất:2 x 630W @ 4 ohms, 2 x 460W @ 8 ohms Đầu vào – Mic Preamps:4 x XLR, 4 x XLR-1/4 “combo Công suất Phantom:8 x XLR

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13,940,000 VNĐ 15,940,000 VNĐ

Mixer Yamaha MG20

10,004,500 VNĐ

Mixer Yamaha MG-20 là một mixer hai mươi kênh nhỏ gọn phù hợp cho các buổi biểu diễn, bài giảng, ghi âm và các ứng dụng tương tự. Mixer Yamaha MG-20 có mười sáu đầu vào mic / line kết hợp với tăng âm.

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

10,004,500 VNĐ

- 10%

Mixer Yamaha EMX2

9,350,000 VNĐ 10,350,000 VNĐ

Kênh:10ch Công suất:2 x 250W @ 4 ohms, 2 x 170W @ 8 ohms Đầu vào – Mic Preamps:2 x XLR, 2 x XLR-1/4 “combo Công suất Phantom:4 x XLR

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9,350,000 VNĐ 10,350,000 VNĐ

Mixer Yamaha MGP32X

32,555,000 VNĐ

Kênh trộn:32 đầu vào đường truyền (24 mono và 4 stereo) NHÓM:4 bus GROUP + Xe buýt ST AUX:6 AUX Gửi + 2 lần gửi FX

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

32,555,000 VNĐ

- 15%

Mixer Yamaha MGP24X

27,880,000 VNĐ 32,880,000 VNĐ

Kênh:24ch Kết nối máy tính:1 x USB (Thiết bị, iPod, iPhone) Đầu vào – Mic Preamps:16 x XLR Nhóm: 4bus

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

27,880,000 VNĐ 32,880,000 VNĐ

- 9%

Mixer Yamaha MGP16X

21,165,000 VNĐ 23,165,000 VNĐ

Kênh:16ch Faders:16 x kênh, 1 x master Đầu vào – Mic Preamps:8 x XLR-1/4 “combo (mic / line), 2 x XLR (mic) Đầu vào – Đường truyền:6 x 1/4 “(3 kênh âm thanh nổi), 2 x Stereo RCA kép

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

21,165,000 VNĐ 23,165,000 VNĐ