Đầu Đọc CD Denon DCD-520 CD Players

8,930,000 VNĐ

Nguồn điện: AC 230 V, 50/60 Hz Công suất tiêu thụ: 22 W Kích thước (W x H x D): 434 x 107 x 279 mm Trọng lượng: 4,2 kg

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

8,930,000 VNĐ

Đầu Đọc CD Denon DCD-50

13,205,000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13,205,000 VNĐ

Đầu Đọc CD Denon DCD-1520AE

29,631,000 VNĐ

Kênh / 2 kênh
– Dải tần số / 2 Hz – 100 kHz
– Tần số đáp ứng / 2 Hz – 50 kHz (-3 dB)
– Tỷ số tín hiệu trên nhiễu / 121 dB (dải âm thanh)
– Dải động / 118 dB (Dải âm thanh)
– Tổng méo hài hòa / 0,0008% (1 kHz, dải âm thanh)
– Wow & Flutter / Giới hạn dưới có thể đo lường
– Hệ thống tín hiệu / DSD 1 bit

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

29,631,000 VNĐ

Đầu Đọc CD Denon DCD-2020AE

47,234,000 VNĐ

Bộ chuyển đổi D / A 32 bit / 192kHz với đầu ra tương tự (RCA) • Linh kiện âm thanh cao cấp

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

47,234,000 VNĐ

Đầu Đọc CD Denon DCD-2500NE

52,725,000 VNĐ

DAC/ IC: PCM1795 (192kHz / 32 bit) Đáp ứng tần số (SACD, DVD-A): 2 Hz – 50 kHz (SACD) Phạm vi động (SA): 112 dB Tín hiệu để Noise Ratio (SA): 120 dB Tổng méo hài hòa (SA): 0,0008% CD đáp ứng tần số (PCM tuyến tính):2 Hz – 20 kHz

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

52,725,000 VNĐ

Đầu Đọc CD Denon DCD-1600NE

31,350,000 VNĐ

Chuyển đổi D / A: Phân đoạn nâng cao
DAC IC: PCM1795 (192kHz / 32 bit)
Đáp ứng tần số (Cust.): 2 Hz – 50 kHz
Phạm vi động (SA): 112 dB

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

31,350,000 VNĐ

Đầu Đọc CD Denon DCD-800NE

10,450,000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

10,450,000 VNĐ

Đầu Đọc CD DCD-100 SP

14,250,000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14,250,000 VNĐ