- 7%

Đầu karaoke VietKTV Plus 3TB

9,320,000 VNĐ 10,000,000 VNĐ

Ổ cứng: 3TB (3000GB)
Hệ điều hành: linux
WIFI: 1 USB WIFI chuẩn 802.11 b/g/n
Cổng USB: 2 cổng
Cổng mạng: 1 cổng RJ-45
Cổng quang Optical: 1 cổng
Cổng AV: 2 cổng
Cổng HDMI: 1 cổng
Cổng hồng ngoại kéo dài: 1 cổng

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9,320,000 VNĐ 10,000,000 VNĐ

Đầu karaoke VietKTV PLus 4TB

10,170,000 VNĐ

Công suất: 50W
Ổ cứng: 4TB (4000GB)
Hệ điều hành: Linux
WIFI: 1 USB WIFI chuẩn 802.11 b/g/n
Cổng USB: 2 cổng
Cổng mạng: 1 cổng RJ-45
Cổng quang Optical: 1 cổng
Cổng AV: 2 cổng
Cổng HDMI: 1 cổng
Cổng hồng ngoại kéo dài: 1 cổng

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

10,170,000 VNĐ

- 8%

Đầu karaoke VietKTV PLus 6TB

11,880,000 VNĐ 12,880,000 VNĐ

Công suất: 50W
Ổ cứng: 6TB (6000GB)
Hệ điều hành: Linux
WIFI: 1 USB WIFI chuẩn 802.11 b/g/n
Cổng USB: 2 cổng
Cổng mạng: 1 cổng RJ-45
Cổng quang Optical: 1 cổng
Cổng AV: 2 cổng
Cổng HDMI: 1 cổng
Cổng hồng ngoại kéo dài: 1 cổng

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

11,880,000 VNĐ 12,880,000 VNĐ

- 16%

Đầu karaoke VietKTV Pro 4TB

8,460,000 VNĐ 10,060,000 VNĐ

Ổ cứng: Hỗ trợ ổ cứng từ 2TB tới 6TB
Hệ điều hành: Linux
WIFI: 1 USB WIFI chuẩn 802.11 b/g/n
Cổng USB: 2 cổng
Cổng mạng: 1 cổng RJ-45
Cổng quang Optical: 1 cổng
Cổng AV: 1 cổng
Cổng HDMI: 1 cổng

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

8,460,000 VNĐ 10,060,000 VNĐ

- 15%

Đầu karaoke VietKTV Pro 6TB

10,170,000 VNĐ 12,000,000 VNĐ

Ổ cứng: Hỗ trợ ổ cứng từ 2TB tới 6TB
Hệ điều hành: Linux
WIFI: 1 USB WIFI chuẩn 802.11 b/g/n
Cổng USB: 2 cổng
Cổng mạng: 1 cổng RJ-45
Cổng quang Optical: 1 cổng
Cổng AV: 1 cổng
Cổng HDMI: 1 cổng

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

10,170,000 VNĐ 12,000,000 VNĐ

- 12%

Đầu karaoke VietKTV Pro 3TB

7,610,000 VNĐ 8,610,000 VNĐ

Ổ cứng: Hỗ trợ ổ cứng từ 2TB tới 6TB
Hệ điều hành: Linux
WIFI: 1 USB WIFI chuẩn 802.11 b/g/n
Cổng USB: 2 cổng
Cổng mạng: 1 cổng RJ-45
Cổng quang Optical: 1 cổng
Cổng AV: 1 cổng
Cổng HDMI: 1 cổng

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

7,610,000 VNĐ 8,610,000 VNĐ