Loa JBL Studio Series 5.1/ 7.1 (Đôi)

83,661,000 VNĐ

STUDIO 590 X 41,900,000,VND/CẶP

STUDIO SR 530 X 13,900,000,VND / CẶP
STUDIO CAENTER 520C X 10,900,000,/ CÁI
STUDIO SUB X 18,900,000,VND / CÁI
///////////////////
STUDIO 580 X 29,900,000,VND / CẶP

Xem ngay

83,661,000 VNĐ

Loa JBL L Series 5.1 (Đôi)

72,519,000 VNĐ

L 890 X 31,900,000,VND / CẶP

L 820 X 13,900,000 VND / CĂP
L C1 X 9,500,000,VND / CÁI
L 840 P SUB X 18,900,000,VND/ CAI

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

72,519,000 VNĐ

Loa JBL LS Series 5.1 / 7.1 (Đôi)

162,435,000 VNĐ

LS ; 80 X69.200,000 VND/ CẶP

LS ; 40 X 35,090,000,VND / CẶP
LS CENTER X 25,300,000,VND / CÁI
LS; SUB 120 X 35,900,000,VND / CÁI
LS 60 X 59,290,000,VND / CẶP

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

162,435,000 VNĐ