Loa Bose MA 12

Góc phủ: 145° H x 20° V
Công suất: 300 W (cao điểm 1200 W)
Độ nhạy 88 dB SPL
SPL tối đa: 1 m 113 dB SPL (119 dB SPL đỉnh)
Trở kháng: 8 Ω

Xem ngay

Loa Bose MA 12 EX

Phân tán : 160 ° H x 20 ° V.
Xử lý nguồn điện dài hạn: 150 W (đỉnh 600 W).
Độ nhạy : 87 dB SPL.
SPL tối đa @ 1 m: 109 dB SPL (đỉnh 115 dB SPL).
Trở kháng: 8 Ω

Xem ngay