- 13%

Cây micro Shure QLXD2/KSM9 Shure QLXD2/KSM9

16,600,000 VNĐ 19,100,000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16,600,000 VNĐ 19,100,000 VNĐ

Chân micro chủ tịch và đại biểu Shure DC-5980P

500,000 VNĐ
Xem ngay

500,000 VNĐ

- 11%

Cây micro Shure QLXD2/KSM9HS Shure QLXD2/KSM9HS

16,600,000 VNĐ 18,600,000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

16,600,000 VNĐ 18,600,000 VNĐ

Khối điều khiển trung tâm. Shure DIS-CCU

20,120,000 VNĐ
Xem ngay

20,120,000 VNĐ

Cây micro Shure QLXD2/SM58​ Shure QLXD2/SM58​

9,940,000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

9,940,000 VNĐ

- 6%

Bộ nhận Shure QLXD4A Shure QLXD4A

14,640,000 VNĐ 15,640,000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

14,640,000 VNĐ 15,640,000 VNĐ

Cáp kết nối 2m Shure EC-6001-02

Cáp kết nối 10m Shure EC-6001-10

860,000 VNĐ
Xem ngay

860,000 VNĐ

- 10%

Micro không dây Shure SLX124/85/SM58

18,470,000 VNĐ 20,470,000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

18,470,000 VNĐ 20,470,000 VNĐ

Cần micro hội thảo Shure GM5924

- 13%

Micro Shure SLX14A/93-H5

13,000,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ
Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

13,000,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

- 13%

Micro phòng thu Shure KSM32/SL-X

12,210,000 VNĐ 14,100,000 VNĐ
Xem ngay

12,210,000 VNĐ 14,100,000 VNĐ