Mixer Accessories Microphone Stand Adapter YAMAHABMS10A

Tải khả năng: 5kg; 11.0lbs Áp dụng cho: MSP3, MS101III, S15, STAGEPAS 400i, STAGEPAS 600i, STAGEPAS 400BT, STAGEPAS 600BT

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng