pre-ampli-receiver-yamaha-cx-a5100

Pre Ampli Receiver Yamaha CX-A5100

45,300,000 VNĐ
Xử lý âm thanh nổi
CINEMA DSP: Có (HD3)
Chương trình DSP    33
Điều Chỉnh Mức Thoại    : Có
Chế độ Loa Ảo    : Có (with Virtual Rear Presence Speakers)
Nâng Cao Lời Thoại    : Có (no presence speakers required)
Xem ngay

45,300,000 VNĐ

Power Receiver Yamaha MX-A5000

59,092,000 VNĐ

Model : Yamaha MX-A5000
Kênh : 11 channel
Thiết kế : Multi channel Power Amplifỉe
Méo hài tổng : 0,06%
Trở kháng : 2ohm – 8ohm

Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

59,092,000 VNĐ